Min Drift

Vårarbeid

Starter i midten av mars

 • - sette inn skuffen i bunnbrettet
 • - starte foring med apifonda (2,5 kg)

April

 • - gjøre rent bunnbrett – skifte bunnbrett
 • - flytte bier fra depotbigårdene til utebigårdene
 • - ca 8 kuber pr. bigård
 • - kjøreruter: ca. 50-60 kuber
 • - besøksintervall på ca. 10-14 dager
 • - fore med apifonda hvis det trengs (2.5 kg)

Vår/sommerarbeid

Mai

 • - sjekke kuben
 • - dronning i egglegging
 • - flere bier som kryper (enn dør)
 • - forseglet yngel kryper etter 10-11 dager
 • - utjamning (svake bifolk)
 • - biene skal sitte trangt
 • - 6-7 rammer med forseglet yngel
 • - utvider til full kasse (byggevoks, pene utbygde rammer)
 • - neste besøk 10-14 dager
 • - setter på en kasse med byggevoks eller pent utbygde rammer (uten dronninggitter)

 

Sommerarbeid

Mai

 • - neste besøk 10-14 dager
 • - rullering av kasser
 • - øverste kasse settes i bunn
 • - dronning letes opp
 • - fore med apifonda hvis det trengs (2.5 kg)

Juni

 • - utvider plassen – setter på kasser (ca. 5 juni)
 • - tørrsukker inn
 • - biene rår seg selv frem til sommerhonningen skal høstes
 • - dronning produksjon / avlsarbeide
 • - lager avleggere – når nye ferdigparrede dronninger er klare

Innvintring

September

 • - 2 stk halvkasser
 • - 2 pakkvegger
 • - 14 halvrammer (ca. 8,5 helrammer)
 • - 2-3 rammer med pollen
 • - sukkerlake: 15 kg sukker + 10 liter vann
 • - oksalsyrebehandling: 1 uke i november

Halvkasser

Fordeler

 • - bedre overvintring på 2 halvkasser – 14 rammer
 • - vårutvikling
 • - høsting av honning – biblåse
 • - sortshonning
 • - tavlehonning
 • - vekt – ca. 15-18 kg per kasse

Ulemper

 • - kostnader
 • - ”løssning” av lynghonning
 • - slynging +/-
 • - vedlikehold av utstyr
 • - innvintring