Avlsarbeid

Litt om Buckfastavlergruppen

Vi er en gjeng entusiaster som har stor interresse for å drive avlsarbeid på bier. 

Vi driver kombinasjonsavl med fokus på å få frem snille og produktive bier. BAG består av 13 medlemmer i dag.

Hvordan blir du medlem i BAG? 

Du kan ta kontakt med en som er medlem i gruppen eller send en skriftlig søknad til koordinatoren for gruppen – som i dag er Jens Martin Nybøle. Den som søker medlemskap i BAG må høsten i forkant innvintre 15 søsterdronninger for å kunne bli medlem av gruppen året etterpå. Se http://www.buckfastavlergruppen.net for mer informasjon om krav til selve testingen, andre krav til medlemmene i BAG og om rettigheter.

Stamtavler

Trykk HER under for å se buckfastavlergruppen stamtavler.

BAG’s avlsmål

Hvilke avlsmål har vi i Buckfastavlergruppen?

Primære avlsmål: Fruktbarhet – biene bygger store samfunn. Sykdomsresistente – biene er resistente mot kalkyngel og nosema. Hygienisk adferd og god utrenskningsevne – biene renser ut syk og død yngel og er med det sykdomsforebyggende. Svermetrege!

Sekundære avlsmål: Årsrytme – biene starter til riktig tid å yngle og har en fin utvikling gjennom bisesongen i takt med det trekkgrunnlaget som kubene står i samt at de er yngelfrie i vintermånedene. Vingekraft – biene er gode til å fly, de kan fly langt. Forsvarsevne – biene har god evne til å forsvare kuben mot andre bier. Forforbruk – biene bruker lite for gjennom vinterperioden. Tavlebygging – biene bygger pent på tavlene og ikke bygger tverrbygg. Langtlevende!

Indirekte avlsmål: Temperament – biene er ikke aggressive og kan håndteres under alle værforhold. Tavlefasthet – biene rømmer ikke, men sitter pent og beveger seg rolig på tavlene under stelling av kuben. Propolisbruk – biene skal ha lite bruk av propolis. Forsegling – biene skal lage lys forsegling med luft imellom. Feilflygning – biene skal ha lite feilflygning, de skal være flinke til å finne tilbake til kuben sin.

 Egenskaper som vi avler etter

 

  • Svermetreghet – biene tåler å sitte trangt med en stor bistyrke
  • Temperament – biene kan stelles under alle værforhold
  • Tavlefasthet – biene beveger seg rolig på tavlene når de stelles
  • Honningutbytte – biene samler bra med honning på alle type trekk
  • Sykdomstoleranse – biene skal være resistente mot Kalkyngel og Nosema
  • Hygienisk adferd – biene skal ha en god utrenskingsevne
  • Lettstelte – biene skal kunne stelles under alle værforhold
  • God årsrytme – biene utvikler seg riktig i forhold til hovedtrekkene
  • Overvintring – biene skal overvintre som sterke bifolk
  • Yngelfrie i vinterdvale – biene skal ha en yngelfri periode i fra november til mars 

Hva er en avlsdronning?

En avlsdronning er resultatet av:

            – en større søsterserie som er testet over to år (minimum 15 dronninger i serien)

            – at det er ført stamtavler på morssiden og farssiden i flere generasjoner bakover

             – og hvor den viser en stabil arv etter de egenskapene vi er ute etter

Avlskompendie

Linker til dette kommer ila 2020