Dronninger

Vi informerer om at det er oppgitt feil priser i annonsen i bladet birøkteren nr.4 (dette var fjorårets).

De prisene som er oppgitt på vår nettside er gjeldene i år.